Αποτελέσματα Έρευνας για τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στην Περιφέρεια Αττικής, κατά την εξέλιξη της πανδημικής κρίσης COVID 19

Η εμφάνιση της πανδημίας και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της, δημιούργησαν μία πρωτοφανή συνθήκη διαβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης επηρέασαν βαθιά τις κοινωνίες και κρίθηκε αναγκαία η μέριμνα και η στοχευμένη βοήθεια των κοινωνικά ευάλωτων πολιτών.
Στην Ελλάδα αξιοποιήθηκε το ήδη υπάρχον πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης «Βοήθεια στο σπίτι», απευθυνόμενο σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες, αλλά και σ’ ένα ευρύτερο φάσμα ωφελούμενων λόγω της πανδημίας, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν πλήρη οικογενειακή φροντίδα και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Το «Βοήθεια στο σπίτι» στη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσε πρόγραμμα στήριξης, προστασίας και επίλυσης των κοινωνικό-προνοιακών θεμάτων.

Σχετικό σύνολο δεδομένων