Πρωτεύουσες καρτέλες

License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Αποτελέσματα Έρευνας για τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στην Περιφέρεια Αττικής, κατά την εξέλιξη της πανδημικής κρίσης COVID 19