Πρωτεύουσες καρτέλες

License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Στατιστικά κοινωνικών δομών Γεω-πληροφοριακού συστήματος