Αναφορά συγκέντρωσης ανέργων και ωφελούμενων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), ανά Περιφερειακή Ενότητα & Δήμο, της Περιφέρειας Αττικής (Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2021)

Η παρούσα αναφορά επικεντρώνεται στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα παρουσιάζει τα στοιχεία συγκέντρωσης ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και ανά Δήμο, καθώς επίσης και την κατανομή των ωφελούμενων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (βάσει του άρθρου 29 του Νόμου 4659/2020) ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά Δήμο.
Τα δεδομένα σχετικά με το μόνιμο πληθυσμό των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2011 προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η πηγή προέλευσης των δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την ανεργία είναι η στατιστική υπηρεσία του ΟΑΕΔ και για το πλήθος ωφελούμενων που λαμβάνουν το ΕΕΕ είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Διεύθυνση Καταπολέμησης Φτώχειας, Τμήμα Παρακολούθησης). Τα στοιχεία αφορούν τον Ιούνιο του 2020 και τον Ιούνιο του 2021.

Σχετικό σύνολο δεδομένων