Έρευνα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής

Η πορεία της έρευνας:
Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα

Στόχοι της έρευνας:
* Καταγραφή, αποτύπωση, χαρτογράφηση και μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης οργάνωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων
* Διερεύνηση ενδεχόμενων λειτουργικών & οργανωτικών προβλημάτων & δυσκολιών (υποστελέχωση, διαφοροποιήσεις κλπ)
* Αξιοποίηση των στοιχείων για την ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών

Σχετικό σύνολο δεδομένων